Galeria

Świątynia Miłosierdzia i Miłości


Groby Biskupów i Mateczki w podziemiach świątyni w Płocku

Feliksa Maria Franciszka Kozłowska 1862 - 1921 Biskup Roman M. Jakub Próchniewski 1872 - 1954 bp Klemens M. Filip Feldman 1885 - 1971, bp Wacław M. Bartłomiej Przysiecki 1878 - 1961
Tablica upamiętniająca abpa Jana M. Michała Kowalskiego zamęczonego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau 1871 - 1942

100 rocznica Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia

Okolicznościowa akademia. Płock, 1 sierpnia 1993 r. Uczestnicy akademii. W pierwszych rzędach duchowni różnych wyzmnań.

Centralna uroczystość Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia przyjścia Zbawiciela na ziemię.
Płock, 15 sierpnia 2000r.Inne fotografieZdjęcia z drona (2.08.2019)
Film z drona (2.08.2019)
Zobacz też: zdjęcia z dronów "Stark Fly"