Ekumenia

Kościół Starokatolicki Mariawitów należy do Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Wchodzi w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, której był także współzałożycielem. Obecnie przedstawiciele Kościoła pracują w kilku jej komisjach: Wychowania Chrześcijańskiego, Dialogu, Diakonijnej, Kobiet, Młodzieży oraz Mediów.

Od kilku lat prowadzone są rozmowy w ramach Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim oraz Kościołem Starokatolickim Mariawitów.

Kościół uczestniczy w pracach nad tłumaczeniem ekumenicznego Pisma Świętego w Towarzystwie Biblijnym w Polsce. Kościoł bierze udział w nabożeństwach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, Ekumenicznych Ekumenicznych Drogach Krzyżowych, Ekumenicznych Świętach Biblii, Sosnowieckich Dniach Biblii, Światowym Dniu Modlitwy oraz w ekumenicznych Zjazdach Gnieźnieńskich.

Wydarzenia, spotkania, nabożeństwa - relacje:


ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

ROK 2006

ROK 2005Orgaznizacje i komisje: