O Kościele

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego w 1906 roku. Powodem secesji było nie zaakceptowanie przez hierarchię polską i rzymskiego papieża działalności Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, którego członkami byli rzymskokatoliccy księża dostrzegający potrzebę odrodzenia duchowego wśród duchowieństwa i wiernych.

Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów - utworzone na skutek Bożego Objawienia, jakie otrzymała rzymskokatolicka siostra zakonna św. Maria Franciszka Kozłowska w 1893 roku w Płocku, powołane do szerzenia czci Przenajświętszego Sakramentu i wzywania nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny - nie mając możliwości działania w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego, pełni swą misję w odrębnej organizacji - Kościele Starokatolickim Mariawitów, skupiającym czcicieli Przenajświętszego Sakramentu.

Kościół Starokatolicki Mariawitów w swoim nauczaniu opiera się na kanonicznych księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, podkreślając jego fragmenty zapowiadające ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu. Szczególny nacisk kładzie jednak na realizację tych zapowiedzi przez Pana Jezusa, którą opisują wszyscy ewangeliści i apostołowie, a zwłaszcza apostoł narodów św. Paweł. O tej prawdzie, że wśród nas jest obecny Chrystus w sakramentalnej postaci Chleba i Wina przypomniał Pan Bóg Kościołowi w Objawieniu danym św. Marii Franciszce Kozłowskiej.

Liturgia nabożeństw Kościoła Starokatolickiego Mariawitów ogniskuje się w kulcie Eucharystii, wyznawaniu wiary w prawdziwą obecność Chrystusa Pana w sakramentalnych postaciach Chleba i Wina. Wyrażana jest też cześć dla Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy obecnie ok. 25.000 wyznawców w Polsce i 5.000 wyznawców w Paryżu. Duchowieństwo składa się z 5 biskupów i 25 kapłanów. Podzielony jest na 3 diecezje (lubelsko-podlaska, śląsko-łódzka, warszawsko-płocka) i Prowincję Francuską. Władzami Kościoła Starokatolickiego Mariawitów są: Synod, Kapituła Generalna, Rada Kościoła, Biskup Naczelny, Biskup Diecezjalny, Zgromadzenie Parafialne, Rada Parafialna, Proboszcz. Biskup Naczelny jest przewodniczącym Rady Kościoła i reprezentuje Kościół na zewnątrz. Urząd Biskupa Naczelnego od 2015 r. sprawuje Biskup Marek Maria Karol Babi.

Kościół kształci kadry duchownych w Seminarium Duchownym w Płocku i na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Kościół Starokatolicki Mariawitów jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich.