Wielkoczwartkowe refleksje o Adoracji Przenajświętszego Sakramentu

Podstawą życia prawdziwie mariawickiego jest adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Jak człowiek potrzebuje słońca do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania organizmu tak dusza człowieka, pragnącego osiągnąć postęp w życiu duchowym potrzebuje nawiązania osobistej relacji z Chrystusem, którą umożliwia adoracja.
Niech się otworzy Ziemia i zrodzi Zbawiciela...

Piętnastego roku panowania Tyberyusza Cesarza, gdy Poncyusz Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod był tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, tetrarchą Ituryjskim i Trachonickiej krainy, a Lizaniasz Abileńskim tetrarchą; za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza: stało się słowo Pańskie do Jana, Zacharyaszowego syna, na puszczy.
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Biskupi i Kapłani, Czcigodny Księże Arcybiskupie, drodzy Księża, bracia klerycy, Bracia i Siostry!

Ucieszyłem się, kiedy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana! I właśnie stanęliśmy w Twoich bramach o Jeruzalem. O Jeruzalem, miasto zbudowane tak, aby było zwartą całością, do którego pielgrzymują według prawa Izraela pokolenia Pańskie, by chwalić imię Pana.” (Ps 122, 1-4)

Kazanie Arcybiskupa Utrechtu Jorisa Vercammena z Kościoła Starokatolickiego z Holandii


Napełniony radością, jestem tu z Wami dzisiaj, podczas tej uroczystości 100-lecia „narodzin” tej katedry. Katedra ta jest znakiem wiary wielu pokoleń i znakiem otwartości na nowa przyszłość.
    Radością napełnia mnie również świadomość, że przed stu laty Unia Utrechcka gotowa była wesprzeć Kościół Mariawitów i że oboje dzisiaj znajdują się znowu w tym punkcie, z którego być może widać wspólną przyszłość.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny


Doktryna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny nie zrodziła się wewnątrz naszego Kościoła i nie przyjęła swoistych akcentów. Wyrosła ona w całości z doktryny maryjnej Kościoła powszechnego. W ciągu dwóch tysiącleci budziła różne kontrowersje.

Żyć ekumenią znaczy żyć Eucharystią

Ponieważ świat potrzebuje miłości, Chrześcijaństwo potrzebuje nas. Naszych ust, abyśmy głosili dobrą Nowinę o Bogu, który umiłował świat; dłoni, abyśmy miłość przeradzali w czyn; nóg, byśmy szli radośnie przez ziemię i dawali świadectwo. Chrześcijaństwo potrzebuje także naszego serca, abyśmy miłując Boga i ludzi szerzyli dobro w świecie.


Modlitwa – podstawa życia duchowego

Podstawą życia duchowego każdego wierzącego człowieka jest modlitwa, bez niej nikt nie jest w stanie zrobić postępu w wierze a wielu dzięki niej przemieniło swoje życie i stało się wielkimi świętymi.

Misterium Bożego Narodzenia


Radość z narodzenia Chrystusa była wielka. Oto aniołowie głoszą chwałę Bożą i pokój na ziemi, ponieważ przyszedł długo oczekiwany „Książe Pokoju” i „Bóg z nami” - Emmenuel, Jezus. Pasterze spieszą prędko do miasta Dawidowego, aby pokłonić się Królowi Królów. Trzej królowie, święci Kacper, Melchior i Baltazar, natchnieni słodkim pragnieniem oglądania Zbawcy, podążają do Betlejem. Jedynie Herod, zazdrosny o swoją władzę, nie chce słyszeć o narodzeniu Króla Izraela.

Patriotyzm w nauczaniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów


Publikacje traktujące o mariawityzmie podkreślają częstokroć polskie korzenie tego wyznania. Autorzy, niejednokrotnie odnosząc się do kwestii stosunku Kościoła mariawitów do sprawy polskiej, nie są zgodni co do oceny postrzegania przez mariawitów polskiej racji stanu.