PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW W STARCZY

Kościół w StarczyGmina Starcza położona jest w powiecie częstochowskim, 18 km od Częstochowy, liczy 2800 mieszkańców. W Starczy, przy głównej ulicy - Szkolnej - stoi blisko stuletni, drewniany kościół, służący miejscowej parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Wierni spotykają się tu w co drugą niedzielę i raz w miesiącu na adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Proboszcz parafii raz w tygodniu prowadzi w tutejszej szkole lekcje religii dla dzieci tego wyznania.

Parafia mariawicka w Starczy została urzędowo zatwierdzona 15 lutego 1909 roku. W dniu 1 sierpnia 1909 roku odbyło się zebranie parafialne, na którym na stanowisko proboszcza parafii wybrano kapłana M. Hieronima Skrzypiciela, a do pierwszego historycznego zarządu parafii weszli bracia: Franciszek Ochocki z Własnej i Teofil Szkop z Klepaczki, członkami-kandydatami zostali wybrani bracia: Jan Baur ze Starczy i Franciszek Wachowicz z Własnej. W 1911 roku rozpoczęto budowę drewnianego kościoła w Starczy.

Wcześniej starczańscy mariawici furmankami i pieszo udawali się na nabożeństwa do Koziegłów, a potem do Gniazdowa. Niestety, często na nich napadano, toteż postanowili urządzić kaplicę w prywatnym domu w Starczy. Jednak i to przeszkadzało przeciwnikom ruchu mariawickiego, gdyż kaplica została przez nich zlikwidowana. Fakt ten stał się powodem podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy świątyni. Stanęła ona na działce ofiarowanej przez Michała Hofmana, a przy budowie pracowała większość parafian. Budowę tę zakończono w 1912 roku. Kościół składa się z nawy głównej i zakrystii, nad którą urządzono mieszkanie dla proboszcza. Ponieważ nieliczni parafianie nie byli w stanie utrzymać proboszcza, stanowisko to piastował duszpasterz z Gniazdowa. Starczańscy mariawici mają także własny cmentarz grzebalny w Rudniku Małym, urządzony na serwitutowych gruntach podarowanych na ten cel przez samych wiernych.

Starcza przeżyła tragedie obu wojen światowych. Jako miejscowość położona blisko ówczesnych granic, była przedmiotem ataku walczących stron. Budynek kościelny przetrwał czasy konfliktów zbrojnych. W dniu 25 listopada 1975 roku na skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Parafianie ze Starczy, wraz z ówczesnym proboszczem M. Kazimierzem Kaczmarskim, wzięli czynny udział w pracach naprawczych świątyni. Usunięto skutki pożaru, przeprowadzono elektryfikację kościoła i dach pokryto blachą ocynkowaną. Ołtarz w kościele opatrzono metaloplastyką, ogrodzono cmentarz grzebalny, a także uzupełniono drewniane ogrodzenie kościoła. Następny remont kościoła w Starczy przeprowadził w 1994 roku obecny proboszcz - kapłan M. Ładysław Ratajczyk. W jego ramach wymieniono dwie drewniane ściany kościoła zastępując je nowymi, cały budynek ocieplono oraz obito blachą, przeprowadzono remont zakrystii, dokonano wymiany ogrodzenia. Niewielka grupa parafian po dzień dzisiejszy gromadzi się na nabożeństwach w swojej pięknej świątyni.

Anna Machnik ("Mariawita" 7-9/2003)<---WSTECZ